Afet Yönetimi Eğitimi Paneli Gerçekleşti

Afet Yönetimi Eğitimi Paneli Gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) başlayan V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi kapsamında  ‘’Afet Eğitimi’’ tartışıldı.

Acil Yardım ve Afet Yöneticileri Derneği (AYAYDER) ile ÇOMÜ Afet Eğitim Topluluğu işbirliği ile düzenlenen panel Süleyman Demirel Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erman Coşkun, Bursa Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Eğitmeni Tülay Akgün’ün konuşmacı olduğu panele üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Binnur Meriçli Yapıcı, lisans eğitimi olarak ilk kez ÇOMÜ’de başlayan Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü’nün ÇOMÜ için gurur kaynağı olduğunu söyleyerek yetiştirdikleri öğrencilerin öncü konumunda olduğunun, atılan her adıma dikkat etmeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını ve öğrencileri bu doğrultuda yetiştirme gayretinde olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, afet yönetiminde yerel yönetimlerin, kamu ve özel kurumların ve sivil toplum örgütlerinin de yer aldığı katılımcı bir anlayışla konuyu ele almak gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin tüm illerinde her ilin kendi afet tipinin analizlerini yapmanın ve bu tiplere uygun yönetim planlaması yapılması gerekliliğinin önemine değindi. Yerel yönetimler mevzuatında yapılan değişiklikle de gönüllü katılımcılarla işbirliğinin idare ve kamu arasında güven unsurunu sağladığını belirtti. Prof. Dr. Karaman, afet sonrası çalışmalara öncelik verilirken artık afet öncesine de önem verildiğini söyleyerek yerel yönetimlerde kent konseyleriyle ve konunun uzmanı olan mesleki kuruluşlarla disiplinler arası işbirliğinin öneminin de üzerinde durdu.

BRIEF

Faculty of Health Sciences / College of Emergency and Disaster Management in the fields of taking educated to degree of professionalism of the professional organizations in the field of Emergency and Disaster Manager. Our association for the employment of graduates in Emergency and Disaster Health Services, the Turkish Red Crescent, AFAD, the Fire Department is conducting studies on employment in the private sector and NGOs working in related fields. Moreover, in the framework of undergraduate and postgraduate training activities to improve the professional quality of graduates in association courses, workshops, panel discussions, symposia, makes scientific events such as conferences.

CONTACT

E-Mail: info@eng.ayayder.org