Çalışma Alanları

Çalışma Alanları

Formasyon veya Alan Öğretmenliği Yüksek Lisansını Tamamlayan Mezunlar MEB Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Olarak Çalışmaktadırlar.

Mezunlar Akademik Olarak Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programlarında Akademisyen Olarak Çalışmaktalar.

Mezunlarımız Önlisans Programlarında İlk Yardım ve Acil Bakım Teknikerliği (Paramedik) Bölümlerinde Öğretim Görevlisi Olarak Çalışmaktalar.

Bölüme Yönelik Diğer Programlarda Öğretim Görevlisi Olarak Görev Almaktalar.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde Enformasyon Memuru Olarak Görev Yapmaktalar.

Lisans Diplomasını Kullanıp İntibak İşlemlerini Yaptıranlar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Görevlerine Aktif Olarak Devam Etmekteler.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Mezunlarının  Muhtemel İstihdam Alanları

  1. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzman Yardımcısı (AFAD)
  2. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı Eğitim Merkezi (AFADEM)
  3. İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri
  4. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına Bağlı Şubeler

¨      Sağlıkta Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM)

¨      Ulusak Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)

¨      Yurtiçi ve Yurtdışı Operasyonlar

¨      Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer, Patlamalar KBRN-E

¨      Sağlık Afet Planlaması

¨      Psiko-sosyal Destek

¨      Çevre Sağlığı ve Risk Grupları Yönetimi

112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Şubeler

¨      Kara Ambulans Hizmetleri ve İl Ambulans Hizmetleri

¨      Hava Ambulans Hizmetleri

¨      Deniz Ambulans Hizmetleri

¨      Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyonu (ASKOM)

Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığına Bağlı Şubeler

¨      Afet Lojistiği, Depo Yönetimi ve Yardımlar

Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı Bağlı Şubeler

¨      Acil Sağlık Eğitimleri

¨      UMKE ve Afet Eğitimleri

¨      İlk Yardım Eğitimleri

İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığına Bağlı Şubeler

¨      İstatistik ve Epidemiyoloji

¨      Koordinasyon ve Değerlendirme

İl Sağlık Müdürlükleri Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüklerinde

¨      112 Komuta Kontrol Merkezi

¨      Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

¨      Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)

Büyük Şehir Belediyeleri Afet Koordinasyon Merkezlerinde (AKOM)

İtfaiye Teşkilatları Eğitim Merkezlerinde

Acil Yardım ve Afetlerle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları

Bakanlıklara bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinde

BRIEF

Faculty of Health Sciences / College of Emergency and Disaster Management in the fields of taking educated to degree of professionalism of the professional organizations in the field of Emergency and Disaster Manager. Our association for the employment of graduates in Emergency and Disaster Health Services, the Turkish Red Crescent, AFAD, the Fire Department is conducting studies on employment in the private sector and NGOs working in related fields. Moreover, in the framework of undergraduate and postgraduate training activities to improve the professional quality of graduates in association courses, workshops, panel discussions, symposia, makes scientific events such as conferences.

CONTACT

E-Mail: info@eng.ayayder.org