Sağlıkta Lisans Tamamlamaya Dair Kamuoyu Duyurusu

Sağlıkta Lisans Tamamlamaya Dair Kamuoyu Duyurusu

Sağlık alanında lisans tamamlama 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na Geçici 69'uncu maddeyi ekleyen 6569 sayılı Kanun 19/11/2014 tarihinde kabul edilmiştir. “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi  alanlarında, diğerlerinde ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler,Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.”hükmü uyarınca yapılmaktadır.

Bu yıl ikinci defa açılan sağlıkta lisans tamamlama programı malasef ilk yıldaki teknik hataları aynen içermektedir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programları hali hazırda üniversitelerin SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTELERİNDE yer almaktadır. Ancak YÖK bu uygulama kapsamında AYAY programını AÖF kapsamında yer almakta ve örgün programlarda okutulan müfredattan tamemen bağımsız bir konumda yürütmektedir. Bir ülkenin eğitim sistemine ilişkin düzenlemeler kitlelerin istek ve arzularına göre değil bilimsel yöntem ve ilkelere, ülkemizin ihtiyaçlarına ve üniversitelerin eğitim yapabilme kapasitelerine göre belirlenmesi gerekmektedir. Bu uygulamada kitlelerin talepleri dikkate alınmakta, ilgili maddede TBMM düzenleme yetkisini YÖK'e vermiştir. Dolayısı ile hangi programın hangi fakültede lisans tamamlayacağı alanlar arası değişim uygulama gerektiren bölümlerin durumu gibi pek çok kriteri dikkate alarak karar veren kurum YÖK'tür. Diyaliz programını AYAY programında lisans tamamlatan YÖK, Çevre ve Çevre Sağlığı programlarına bu hakkı vermemektedir. Buna benzer pek çok teknik ve bilimsel hata içeren bu uygulamanın durdurulması için daha önce DANIŞTAY'a yürütme davası açtık. Ancak Yürütmeyi Durdurma istemli davamız henüz sonuçlanmadı. Bu uygulama ile iki yılda toplam 20 bin kişiye AYAY programında lisans tamamlatılmış olacaktır. Bu yüzden, Geç Gelen Adalet, Adalet Değildir.

İstanbul ve Atatürk üniversitelerinde birinci yılı tamamlanan lisans tamamlama uygulamasının AYAY programlarına kayıt olan ön lisans mezunlarına herhangi bir muafiyet uygulaması yapmadan direkt 3. sınıftan başlatıldığı görülmektedir. Örneğin Sağlık Kurumlar İşletmeciliği Ön Lisans programını bitirmiş bir öğrenci AYAY programına kayıt yaptırma hakkı bulunmaktadır. Ancak ön lisans eğitiminde AYAY eğitiminde bulunan Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Acil Hasta Bakımı, Acil Servis Araçları Eğitimi, Epidemiyoloji gibi uzmanlık derslerimizi almamaktadır. Örgün Öğretimi kazanan öğrenci ise hem DGS sınavında başarılı olmak zorunda hem de örgün eğitimde almadığı tüm dersleri almak zorundadır. Paramedik programı haricindeki tüm ön lisans mezunları genellikle 1. sınıf veya sınıfa intibakları yapılmaktadır. Fiilen Sağlık Bilimleri Fakültelerinde AYAY lisans eğitimi bulunmayan İstanbul ve Atatürk Üniversitelerine bu programda tamamlama yapma yetkisinin verilmesi de bir başka ilginç durumdur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BRIEF

Faculty of Health Sciences / College of Emergency and Disaster Management in the fields of taking educated to degree of professionalism of the professional organizations in the field of Emergency and Disaster Manager. Our association for the employment of graduates in Emergency and Disaster Health Services, the Turkish Red Crescent, AFAD, the Fire Department is conducting studies on employment in the private sector and NGOs working in related fields. Moreover, in the framework of undergraduate and postgraduate training activities to improve the professional quality of graduates in association courses, workshops, panel discussions, symposia, makes scientific events such as conferences.

CONTACT

E-Mail: info@eng.ayayder.org