Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumunda AYAY mezun ve öğrencileri hazırladıkları bildirilerini sundular

Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumunda AYAY mezun ve öğrencileri hazırladıkları bildirilerini sundular

Karabük Üniversitesi’nde 2-4 Mart tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumunda ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4. Sınıf öğrencileri Salih KÖSEOĞLU, Zakir TEKİN, Muhammed Recep YÜCE ve bölümün mezunlarından Erdal GOCUKLU, Abdulhadi SEÇKİN, Ebru İNAL ve Yücel BULUT sözel bildiri sunmuşlardır. Bildiri sunan öğrencilerimizin ve mezunlarımızın başarılarının devamını dileriz.

Salih KÖSEOĞLU: Afet Yönetiminde Çok Aktörlülük ve Transformasyonel Liderlik Arasındaki İlişki

Zakir Tekin: İşletmelerin Afet ve Acil Durumlara Karşı Direncliliği ve Acil Durum Planları

Muhammed Recep YÜCE: Nükleer Risk Algısı ve Sosyal Kabul Arasındaki İlişki: Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Ebru İNAL: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Acil Durum Planı ve İlgili Hususların İncelenmesi

Abdulhadi SEÇKİN, Erdal GOCUKLU: Suriye Kaynaklı Göç Dalgasını Belirleyen Etkenler: Panel Veri Analizi

Yücel BULUT: Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda Eğitim Gören Öğrencilerin Afet Eğitim Öncesi ve Sonrası Temel Afet Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi

BÜLENT KAYA; MURAT ERDURAN: Endonezya’ da Afet ve Risk Yönetimi POSTER SUNUSU

 

“NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEK OKULUNDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN AFET EĞITIM ÖNCESI VE SONRASI TEMEL AFET BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ”

BÜLENT KAYA; MURAT ERDURAN

“ENDONEZYA’ DA AFET VE RİSK YÖNETİMİ POSTER SUNUSU”

BRIEF

Faculty of Health Sciences / College of Emergency and Disaster Management in the fields of taking educated to degree of professionalism of the professional organizations in the field of Emergency and Disaster Manager. Our association for the employment of graduates in Emergency and Disaster Health Services, the Turkish Red Crescent, AFAD, the Fire Department is conducting studies on employment in the private sector and NGOs working in related fields. Moreover, in the framework of undergraduate and postgraduate training activities to improve the professional quality of graduates in association courses, workshops, panel discussions, symposia, makes scientific events such as conferences.

CONTACT

E-Mail: info@eng.ayayder.org